Sofinanciranje

Načrt za okrevanje in odpornost

Naziv projekta: Izgradnja garni hotela Žički dvor
Celotna vrednost projekta: 4.402.259,38 EUR
Znesek sofinanciranja iz sklada Načrta za okrevanje in odpornost: 1.800.000,00 EUR
Datuma pričetka in zaključka projekta: 19.12.2022 in 30.06.2026

Investicija je sofinancirana iz Načrta za okrevanje in odpornost, razvojno področje C3: Pametna, trajnostna in vključujoča rast, komponenta K11: Trajnostni razvoj slovenskega turizma, vključno s kulturno dediščino in naložba IB: Trajnostni razvoj slovenske nastanitvene turistične ponudbe za dvig dodane vrednosti turizma.

Kratka predstavitev projekta:

Investicija predstavlja novogradnjo hotela ob historičnem objektu Žički dvor. Objekt je sestavljen iz podzemne etaže, nad katero sta postavljena severni in južni nadzemni objekt ter med njima notranji trg. Severni objekt je predviden na območju nekdanje konjušnice Žičkega dvora, južni objekt pa izpolnjuje obstoječo škrbino med Žičkim dvorom in stanovanjskim objektom na Lentu. V severnem objektu je v pritličju, 1. nadstropju in mansardi nanizanih po 13 enot, skupaj 39 enot. V južnem objektu je v pritličju predvidena kuhinja z jedilnico in v mansardi bazen. V kleti, ki povezuje oba nadzemna objekta, je predvidena garaža s 40 parkirnimi mesti in servisnimi prostori. Skupaj z obstoječim objektom bo novogradnja omogočala edinstveno izkušnjo nastanitve v historičnem delu mesta.

Z investicijo bomo pripomogli pozicionirati Slovenijo na mestu vodilne države na področju okoljske trajnosti, s trajnostnim razvojem turistične ponudbe v turizem višje dodane vrednosti. Razviti bodo 3 novi produkti in 5 zvezdično doživetje, vsi so zelo trajnostno usmerjeni. Razvejano bo sodelovanje z lokalno skupnostjo.

Investicija je skladna s strateškimi usmeritvami na področju turizma (doseženi elementi tržnega pozicioniranja - zeleno, butično, individualno in odgovorno, narava, zdravje, kulturna doživetja in avtentični karakter, varna destinacija) tako pri razvitih produktih (opisi v nadaljevanju), vsebini ponudbe kot tudi pri karakterju samega objekta.

Uvedeni bodo ukrepi za zmanjšanje snovnih odpadkov in zmanjšanje porabe količin pitne in sanitarne vode. Investicija vsebuje zeleno naravnane rešitve. V času izvedbe investicije in kasneje, v času poslovanja, bo upoštevano načelo »da se (s projektom) ne škoduje bistveno«.

Investicija prispeva k zelenemu prehodu, glavni kazalniki energijske učinkovitosti stavbe so namreč naslednji:

  • STOPNJA ENERGETSKE UČINKOVITOSTI V SEGMENTU SPECIFIČNE POTREBNE TOPLOTE ZA OGREVANJE STAVBE - Q´H,nd,an (kWh/(m2an) IZVEDENE INVESTICIJE: Nastanitveni obrat bo po izvedeni investiciji dosegel naslednji Q´H,nd,an: 9,75 kWh/(m2an)
  • ENERGETSKI RAZRED: Nastanitveni obrat bo po izvedeni investiciji dosegel naslednji energetski razred: A1
  • KAZALNIK SPECIFIČNE POTREBNE SKUPNE PRIMARNE ENERGIJE ZA DELOVANJE TSS E'Ptot,an : Nastanitveni obrat bo po izvedeni investiciji dosegel vrednost specifične potrebne skupne primarne energija za delovanje TSS v stavbi E'Ptot,an: 24,18 kWh/(m2an)
  • ROVE V PRIMARNI ENERGIJI, POTREBNI ZA DELOVANJE: Nastanitveni obrat bo po izvedeni investiciji dosegel vrednost ROVE v primarni energiji, potrebni za delovanje stavbe: 85 %.
  • DELEŽ UPORABLJENIH NARAVNIH OBNOVLJIVIH GRADBENIH MATERIALOV PRI IZVEDBI INVESTICIJE: 41,2 %.
Načrt za okrevanje in odpornost
Vavčer za digitalni marketing

»Naložbo Vavčer za digitalni marketing (izdelavo spletne strani, spletne trgovine in rezervacijske platforme) sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropsketa sklada za regionalni razvoj«.

V okviru javnega poziva za Vavčer za digitalni marketing smo v podjetju pridobili sofinanciranje in izvajamo postavitev nove spletne strani, spletne trgovine in rezervacijske platforme. Namen in cilj javnega poziva je spodbuditi ciljne skupine iz točke 4 tega javnega poziva k uvajanju digitalnega marketinga, s čimer se bo povečala njihova konkurenčnost, dodana vrednost oz. prihodki.

Več informacij o evropski kohezijski politiki v Sloveniji je na voljo na: www.eu-skladi.si

Vavčer za digitalni marketing
Vavčer za pripravo digitalne strategije

Galerija gosposka d.o.o, je v letu 2020 / 2021 od Slovenskega podjetniškega sklada po javnem pozivu za Vavčer za pripravo digitalne strategije pridobilo nepovratna sredstva v višini 9.060,00 €. Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska Unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR).

Namen javnega poziva je v spodbuditvi malih in srednje velikih podjetij v Sloveniji k pripravi digitalne strategije z namenom digitalne transformacije podjetij, s čimer se bo povečala njihova konkurenčnost, dodana vrednost oz. prihodki od prodaje.

Več informacij o evropski kohezijski politiki v Sloveniji je na voljo na: www.eu-skladi.si

Vavčer za digitalni marketing